Elmúltál már 18 éves?
Igen, elmúltam! Nem
Figyelem! Az oldalon szexuális és pornó jellegű tartalom található, melyet kizárólag 18 éven felüliek tekinthetnek meg!

Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek határozza meg az Erotikaweb.hu (a továbbiakban a szolgáltató) által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a felhasználó) részére a "Erotikaweb.hu" honlapon (a továbbiakban az oldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltató és a felhasználó (a továbbiakban együtt a szerződő Felek) között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen felhasználási feltételek rendelkezései minden esetben irányadók a szolgáltatás igénybevételére, a szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszonyra.

 

Szolgáltató tájékoztatja felhasználót, és felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltató a jelen szerződést jogosult egyoldalúan módosítani. A szerződés módosítása esetén a szolgáltató a felhasználót a változások oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.

 

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

•  Az Oldal tulajdonosa és üzemeltetője: Erotikaweb.hu

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

•  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az oldalon a felhasználó részére hozzáférhetővé tesz.

•  Regisztrált szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek igénybevétele a felhasználó előzetes regisztrációjához kötött.

•  Nyitó oldal: az oldal elérésekor megjelenő nyitó aloldal, amelyen a szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az oldalon található információk, linkek, képek és videók erotikus tartalmúak, az oldal a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezeli, azon személyek, akik 18 éven aluliak, illetve akiknek a térségében az oldal használata tilos hagyják el az oldalt, valamit ennek megfelelőn biztosítja a bejelentkezés és a kijelentkezés lehetőségét.

•  Felhasználó: természetes személy, aki a nyitó oldalon bejelentkezik.

•  Felhasználónév: a regisztrált szolgáltatást igénybe vevő felhasználóhoz hozzárendelt, a felhasználó által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.

•  Harmadik személyek: a szolgáltatón és a felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.


 

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

 

•  A nyitó oldalon történő bejelentkezéssel az itt írt feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bejelentkezéssel a felhasználó kijelenti, hogy a jelen szerződést megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezeléshez a jelen szerződésben meghatározottak szerint hozzájárul.

•  Felhasználó a bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy semmilyen formában nem teheti lehetővé 18 évnél fiatalabb személynek a hozzáférést az oldal tartalmához, nem tekintheti meg vagy használhatja az oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt, szabályozást, előírást, vagy helyi normát szeg meg.

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bejelentkezéssel a szolgáltató (Erotikaweb.hu) a felhasználó kényelme érdekében "cookie"-t helyez el a felhasználói számítógépen, melynek következtében a felhasználó a nyitó oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül mint bejelentkezett Felhasználó lép az oldalra minden egyes alkalommal mindaddig, amíg a "cookie" eltávolításra nem kerül a felhasználói számítógépről.

•  Felhasználó számos szolgáltatást regisztráció nélkül, a bejelentkezést követően igénybe vehet.

•  A szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton továbbít visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a felhasználó elfogadott felhasználói nevét és jelszavát.

•  A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklási kötelezettség nélkül visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, azaz törölje.

•  A regisztráció és adatmódosítás során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A szolgáltató a felhasználó regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

•  A szolgáltató javasolja, hogy a felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó változtatásról a szolgáltatás rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a felhasználó jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel bocsátja rendelkezésre.

•  A felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.


 

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

•  A szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatások nyújtása a felhasználó részére a jelen szerződés rendelkezései szerint.

•  A szolgáltató az oldalon biztosítja a szolgáltatások és regisztrált szolgáltatások elérhetőségét.

•  A felhasználó a regisztrált szolgáltatásokat regisztrációt követően bejelentkezésével tudja igénybe venni.

•  A regisztrált szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal

 

•  A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:

- hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a felhasználó nem jogosult;

- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

- nem kívánt e-mail-ek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

- bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során. 

 

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Oldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Oldalon folytatandó tevékenységet.

 

•  A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a szolgáltató az oldalon meghatározott elérhetőségű ügyfélszolgálatot működtet. 


 

V. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

 

•  A felhasználó bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a szolgáltató felé, hogy a szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, az oldalon elérhető funkciók útján. Ebben az esetben a szolgáltató haladéktalanul megszünteti a felhasználó regisztrációját.

•  A szolgáltató rendes felmondással 8 (nyolc) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett.

•  A szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani e-mailben történő értesítés mellett, amennyiben a Felhasználó a jelen szerződés bármely pontját megszegi, illetőleg amennyiben a felhasználó valamely tranzakciója a felhasználónak felróható okból határidőben nem került lezárásra.

•  A szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni.


 

VI. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)

 

•  A szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A szolgáltató különösen jogosult

- amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;

- a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

- a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni;

- a Felhasználó által az oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat felhasználni.

 

•  A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen szerződésben írtakkal összhangban teheti lehetővé.

•  A szolgáltató kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

•  A szolgáltató tiszteletben tartja és védi a felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.

•  A szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

•  A szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

•  A jelen szerződésben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

•  A szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

•  A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.

•  A Szolgáltató a Felhasználóról nyilvántartást vezet, amelyből az Felhasználó adatai – ide nem értve a Felhasználó által az Oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat - a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok Szolgáltató aktuális politikájának megfelelően kerülnek megőrzésre, illetve törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes .log fájlok a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

•  A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

•  A személyes adatoknak a jelen FF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen FF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

•  A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja, a bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.


 

VII. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

 

•  A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

•  A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

•  A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.


 

VIII. AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK FELTÖLTÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

 

•  A Felhasználó az Oldalon biztosított lehetőségeken keresztül jogosult audiovizuális tartalmak feltöltésére, a feltöltésre a regisztráció szabályai megfelelően alkalmazandóak. Adott tartalom feltöltésével a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az adott tartalom saját vagy mások személyes adatait kizárólag saját, vagy az érintett harmadik személyek kifejezett, jogszabályi előírásoknak megfelelő hozzájárulása esetén tartalmazza, mások személyhez fűződő-, illetve szerzői jogait nem sérti, és a hatályos jogszabályi előírások szerint publikálható. Jelen feltétel alkalmazandó az Oldal bármely menüpontja alatt elhelyezett témamegjelölés vagy felhívás esetén is. Így például az "elcsípett és egyéb képek" menüpont nem az ott szereplő tartalmak készítésének módjára, hanem az azáltal közvetítendő hangulatra utal, az "amatőr versenyeink" menüpont alatt meghirdetett versenyekre beküldésre kerülő tartalmak esetén is szükséges elem a vonatkozó jogszabályi előírások betartása (pl. erotikus felvételek közterületen történő készítése esetén a megfelelő hatósági engedélyek beszerzése).

•  A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben az Oldal használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat hozzáférhetővé tesz, ezen tartalom tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jogvédelem alatt álló tartalom felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

•  A Felhasználó az Oldalra való feltöltéssel hozzájárul, hogy az adott tartalom megjelenjen az Oldalon. A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.

•  A Felhasználó adott tartalomnak az Oldalra - saját készítésű tartalmak részére biztosított elérési úton - történő feltöltésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adott tartalmon a Szolgáltató egyidejűleg korlátlan felhasználási jogot szerez. A Szolgáltató minden ilyen tartalommal kapcsolatos felhasználási jog tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

•  A Felhasználó részére a Szolgáltató a feltöltési opció keretében lehetőséget biztosít a képmás, illetve egyéb felületek kitakarásával anonimitás biztosítására, e tekintetben - függetlenül a felhasználási jog Szolgáltató általi esetleges megszerzésétől - a Szolgáltató az adott tartalom átdolgozása esetén sem teheti a kitakarással érintett személyeket, illetve az egyéb felületeket felismerhetővé. A Szolgáltató utólagosan anonimitást nem biztosít.

•  A Felhasználó köteles tartózkodni más felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a feltöltött tartalmak nézettségének és értékelésének manipulálásától. A Felhasználó köteles továbbá tartózkodni reklámozás célját szolgáló tartalmak feltöltésétől.

•  A Felhasználó a feltöltési opciót csak saját felelősségére használhatja, a Szolgáltató ezen tartalmak vonatkozásában a felelősségét teljes mértékben kizárja.

•  A Felhasználó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

- nem sértheti más szerzői jogait;

- nem lehet olyan, amely faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;

- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; illetve

- nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

 

•  A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmakat az Oldalról indokolás nélkül törölni.


 

IX. VIS MAIOR

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.


 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

•  A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

•  A Szerződő Felek jelen szerződés és az abban foglalt Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely jogvitára - tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra - a Szolgáltató és a Felhasználó kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

Üdvözlet a legjobb ingyenes Magyar ingyen szex videó megosztó oldalon. Nem kell többet keresned végre, mert megtaláltad a kedvenc pornó oldalad ahol igazán jól fogod érezni magad. Ráadásul itt minden ingyenes semmiért nem kell fizetni. Ha unod már, hogy mindenhol csak a reklámokat és a felugró ablakokat, és rossz minőségű videókat látsz. Nálunk csak Szuper jó hd minőségű, nagy felbontású kemény pornó filmeket fogsz találni. Telefonról szereted nézni a pornót? Ez sem gond, mert itt azt is megteheted hiszen az oldalt tudod mobilról és tabletről is nézni. Igazi amatőr tini csajok, perverz faszra éhes érett nők, magányos feleségek, dugós baszatlan perverz nagymamák, durva csoportszex, magyar pornós csajok, igazi análszex, dupla behatolások, amatőr házipornó és még sok más kemény szex videó kategória vár rád napi frissítésben. A napi szex adagod itt tuti garantált! Ha ez még nem elég, akkor ismerkedj más pornó szerető felhasználókkal, vagy találj szexpartnert. Ne feledd, te is megoszthatsz másokkal szex videókat és képeket csak fel kell töltened! Kellemes időtöltést kívánunk a legtutibb magyar közösségi ingyen szex porno videó oldalon.